top of page

Våra policys

Kvalitetspolicy
 

Vi arbetar enligt en kvalitetssäkring ISO 9001, 14001 samt 45001. Vi utför våra uppdrag professionellt med säkerhet och miljö i fokus, göra rätt från början och hålla vad vi lovar. Kvalitet är för oss en förutsättning för att uppfylla kundernas förväntningar och grunden för vår långsiktiga överlevnad. Vi kommer att leva upp till vår kvalitetspolicy genom att:

  • vara en partner att lita på

  • hålla vad vi lovar

  • alltid leverera rätt kvalitet på våra tjänster

  • göra rätt från början i alla led, fel som uppstår ska rättas till

  • ha motiverade och engagerade medarbetare med rätt kunnande i en flexibel arbetsorganisation

  • alla tar ansvar för kvaliteten i vårt eget arbete

Övriga policys

Alkohol- och drogpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Brandskyddspolicy
Miljö- och kvalitetspolicy
Trafiksäkerhetspolicy

 

bottom of page