Om Tunghantering i Norrköping AB

Tunghantering AB
 

Tunghantering är ett respekterat företag med över 30 års erfarenhet av tunga lyft. Ledordet är av tradition totalansvar, d.v.s. att under säkerhetsmässiga former utföra maskinflyttningar, demontage, montage samt tunga lyft och transporter. För oss har tillgängligheten alltid prioriterats. Det gör att våra uppdragsgivare kan känna sig trygga i förvissning om att snabbt få experthjälp vid t.ex. haverier och andra kostnadskrävande produktionsstopp. Uppdrag utförs åt den tunga industrin i Sverige och ibland även utanför landets gränser. Tunghantering är medlem i Svenska Tunghanteringsförbundet.

 

Svenska Tunghanteringsförbundet startade med grundsyfte att ni som kund skall kunna anlita ett företag inom STHF-gruppen och vara säker på att få arbeta med ett företag som är specialiserade på lyft, transporter och hanteringsarbeten.

 

Kvalitetspolicy
 

Vi arbetar enligt en kvalitets säkring ISO 9001, 14001 samt 45001. Vi ska utföra våra uppdrag professionellt med säkerhet och miljö i fokus, göra rätt från början och hålla vad vi lovar. Kvalitet är för oss en förutsättning för att uppfylla kundernas förväntningar och grunden för vår långsiktiga överlevnad. Vi kommer att leva upp till vår kvalitetspolicy genom att:

 • vara en partner att lita på

 • hålla vad vi lovar

 • alltid leverera rätt kvalitet på våra tjänster

 • göra rätt från början i alla led, fel som uppstår ska rättas till

 • ha motiverade och engagerade medarbetare med rätt kunnande i en flexibel arbetsorganisation

 • alla tar ansvar för kvaliteten i vårt eget arbete

 

Inte bara företagare och industri har nytta av att anlita oss. Vi hjälper ofta privatpersoner med t.ex. lyft av kassaskåp, pooler, aggregat m.m. Vi är verksamma i hela landet.

 

Även privatperson
Välutbildad personal
 

Vår personal är mycket kompetent och har genomgått alla de nödvändiga utbildningar som krävs i vår bransch:

 • ID 06

 • SSG

 • Säkra lyft

 • Fallskyddsutbildning

 • YKB

 • Liftutbildning

 • Heta arbeten

 • ESA 14

 • ADR

 • Truckutbildning

 • Traversutbildning

 • Teleskåpslastareutbildning

 • Lastbilskranutbildning

 • HLR-utbildning

 

Kontaktperson:
Robert Melin

011- 450 18 11

robban@tunghantering.se

Kontaktperson: 
Tomas Johansson

011- 450 18 12 tomas@tunghantering.se

Kontakt specialtransporter

Jerry Melin

0706-18 11 59

jerry@tunghantering.se